Oprava silnice I/18 v úseku vedoucím přes obec Dublovice omezí už od 29. září provoz

SEDLČANSKO – 29. září začíná oprava povrchu vozovky komunikace silnice I/18 v úseku vedoucím přes Dublovice (od označení začátku obce ve směru od Líchov po přechod k prodejně COOP). Práce budou prováděny za provozu vždy na jedné půlce komunikace, provoz bude řízen semafory kyvadlově. Jedná se o první etapu rekonstrukce pětikilometrového úseku silnice I/18 mezi km 38,503 – 43,429.

Tedy přibližně mezi obcí Líchovy a křižovatkou u rybníku Vrbsko. Výměna živičného povrchu vozovky a další úpravy (příkopy, krajnice, propustky apod.) na prvním úseku přes obec Dublovice mají být dokončeny do poloviny listopadu. Další dva úseky, od Líchov k Dublovicím a od Dublovic k Vrbsku se začnou rekonstruovat v jarních měsících.

V rámci stavebních prací bude opraven povrchu vozovky komunikace, ale i odvodnění komunikace (otevřené příkopy, propustky, hospodářské sjezdy, nezpevněné krajnice, uliční vpusti), výměna směrových sloupků, svislých dopravních značek, ocelových svodidel a obnova vodorovného dopravního značení plastem. Cena bez DPH: 79,49 mil. Kč.

Zdroj: ŘSD ČR
Ilustrační foto: Ladislav Havel