Od úterního poledne 19. 7. platí výstraha na zvýšené nebezpečí vzniku požárů

Tento článek je starší jednoho roku, jeho obsah tak nemusí odpovídat současnému stavu

REGION – Český hydrometeorologický ústav vydal vzhledem k horkému a převážně suchému počasí pro Středočeský kraj i další části České republiky výstrahu na zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požárů. Výstraha je platná od pátku 19. července od 12 hodin až do doby, kdy suché počasí pomine, tedy až do odvolání.

V souvislosti s touto výstraho je až do odvolání celoplošně kromě jiného zakázáno rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně, kouření, používání zábavní pyrotechniky, vypouštění „lampionů štěstí“, vjezd motorových vozidel na polní cesty a zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

Zákaz platí v místech lesních porostů a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 metrů, na polích na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení a jejich okolí do vzdálenosti 100 metrů a u stohů sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 metrů. „Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů,“ informoval Libor Pospíšil z HZS Středočeského kraje

Ilustrační foto: pixabay.com