Od soboty 20. dubna platí výstraha na zvýšené nebezpečí vzniku požárů

closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 1 roku, 1 měsíce a 14 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

REGION – Český hydrometeorologický ústav vydal vzhledem k teplému a převážně suchému počasí pro Českou republiku vyjma Moravskoslezského kraje výstrahu na zvýšené nebezpečí vzniku požárů. V souvislosti s touto výstraho je až do odvolání kromě jiného zakázáno rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně, kouření, používání zábavní pyrotechniky, vypouštění „lampionů štěstí“, vjezd motorových vozidel na polní cesty a zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

Zákaz platí v místech lesních porostů a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 metrů, na polích na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení a jejich okolí do vzdálenosti 100 metrů a u stohů sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 metrů. “Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů!” informovala Tereza Fliegerová, tisková mluvčí HZS Středočeského kraje.