Od 11. června se uzavřou pravé jízdní pruhy dalších dvou úseků silnice I/18

closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 1 roku, 11 měsíců a 22 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

SEDLČANSKO – Zatímco první dva z osmi úseků (3 a 6) budou do neděle opraveny, tak hned od pondělí 11. června pokračuje podle harmonogramu prací oprava silnice I/18 dalšími dvěma úseky. A to úseky v níže uvedené mapě označené jako 2 a 5. Opravy pravých jízdních pruhů těchto dvou úseků potrvají do 30. června.

Kliknutím na obrázek se mapa zvětší

Od 11. června se tak současně uzavřou pravé jízdní pruhy staničení silnice 48,080 – 49,030 včetně křižovatky se silnicemi III/11438 a III/0178 (křižovatka u sila) a dále staničení silnice 50,665  – 51,565. V prvním případě se jedná o 950 metrů dlouhý úsek začínající před vrcholem stoupání u STK v Sedlčanech a končící u již opraveného úseku číslo 3 přibližně v polovině stoupání ke Kosově Hoře.

Kliknutím na obrázek se mapa zvětší

V druhém případě pak o 900 metrů dlouhý úsek začínají za křižovatkou na Lovčice a končící u již zrekonstruovaného úseku číslo 6.

Kliknutím na obrázek se mapa zvětší

Objízdná trasa po dobu opravy pravých jízdních pruhu výše uvedených úseků povede po levých jízdních pruzích uvedených úseků silnice I/18. Provoz v těchto opravovaných úsecích bude veden kyvadlově a řízen semafory. Oprava pravého pruhu úseku 2 se nepřímo dotkne i provozu na křižovatce přilehlé silnice III/0178. Z této silnice (od Janova), stejně tak jako ze silnice III/11438 (od Červeného Hrádku) bude platit zákaz vjezdu na silnici I/18. Naopak oprava pravého pruhu úseku 5 by se nijak neměla dotknout provozu na křižovatce se silnicí III/12138 ve směru na Lovčice a do Kosovy Hory.