Od neděle 13. června budou do systému PID přidány další oblasti Dobříšska a Sedlčanska

STŘEDNÍ ČECHY – Při integraci bude zavedeno dvanáct nových autobusových linek Pražské integrované dopravy (PID). Na pěti linkách PID a pěti linkách SID bude upraven jejich provoz nebo číselné označení. Provoz bude koordinován dispečinkem PID. Na linkách bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek i časových kuponů, a to v papírové i elektronické podobě, včetně možnosti nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka. Díky Tarifu PID ušetří cestující zejména při pravidelném dojíždění.

„Pokud bych měl zmínit konkrétní zlepšení, které integrace Dobříšska a Sedlčanska občanům ve veřejné dopravě přinese, tak to bude určitě zavedení páteřní linky 754 v trase Benešov – Sedlčany – Příbram, rozšíření provozu na mezikrajské lince 454 v trase Sedlčany – Tábor a nelze opomenout ani zavedení přestupních návazností v uzlech Dobříš a Sedlčany,“ uvedl radní pro veřejnou dopravu Středočeského kraje Petr Borecký. Integrace nově zahrne 28 obcí Středočeského kraje a nejen pro jejich občany bude cestování veřejnou dopravou od neděle 13. června komfortnější a finančně výhodnější.

S integrací Sedlčanska vznikne v oblasti šest nových linek PID a pět stávajících se změní.
Zavádí se nová mezikrajská linka 454 v trase Sedlčany – Jesenice – Sedlec-Prčice – Nadějkov – Jistebnice – Tábor. Linka bude provozována celotýdenně, přičemž ve špičkách zhruba ve dvouhodinovém intervalu. Linka bude časově prokládána ve společném úseku s linkou 513, tj. Sedlčany – Sedlec-Prčice.

Na této lince budou provozovány také dva páry spojů o víkendech. Spoje v Sedlčanech navazují na linku 360 z/do Prahy a linku 754 z/do Příbrami a v Sedlec-Prčici na linku 451 z/do Votic. Z důvodu požadavku Jihočeského kraje je část spojů v úseku Nadějkov – Tábor vedena jako linka 390 090, avšak bez nutného přestupu. V uvedeném úseku platí kilometrický tarif na všech spojích.

  Vlaky na málo využívaných lokálních tratích nahradí autobusy. 'Sedlčanky' se to netýká

Stávající linka 557 mění číslo na 451 a její trasa je upravena: Votice – Heřmaničky – Sedlec-Prčice – (Červený Újezd – Střezimíř – Borotín). V Sedlec-Prčici na vybrané spoje navazuje nová linka 454 ve směru Nadějkov.

Prodlužuje se trasa stávající linky 486 o úsek Osečany – Křečovice. Na lince je v úseku Osečany – Radíč – Nalžovice posílen provoz o nové spoje pro zajištění obslužnosti obce Radíč. V Osečanech spoje navazují na páteřní linku 754 z/do Sedlčan.

Zavádí se nová linka 513 v trase Sedlčany – Jesenice – Sedlec-Prčice – Sedlec-Prčice, Vrchotice. Její spoje jsou vzájemně proloženy se spoji paralelní linky 454 v úseku Sedlčany – Sedlec-Prčice. Souhrnně zde ve špičkách jezdí autobusy v cca hodinových intervalech. Spoje v Sedlčanech navazují na linku 360 z/do Prahy a linku 754 z/do Příbrami.

Zavádí se nová linka 516 v trase Sedlčany – (Příčovy / Dublovice, Břekova Lhota) – Dublovice (- Dublovice, Chramosty) – Dublovice, Zvírotice. Linka je v provozu pouze v pracovní dny. V Dublovicích navazuje jeden pár spojů vedený přes Břekovu Lhotu na páteřní linku 754 z/do Příbrami.

Zavádí se nová linka 518 v trase Sedlčany – Kosova Hora – Štětkovice – Prosenická Lhota – (Křečovice, Hořetice). Linka je v provozu pouze v pracovní dny. Spoje v Sedlčanech navazují na linku 360 z/do Prahy a linku 754 z/do Příbrami.

Zavádí se nová linka 519 v trase Votice – Vojkov – Kosova Hora – Sedlčany. Linka je v provozu pouze v pracovní dny. Spoje ve Voticích navazují na osobní vlaky, či autobusy linky 401 ve směru Benešov i Tábor. V Sedlčanech část spojů navazuje na linku 360 z/do Prahy a linku 754 z/do Příbrami.

Stávající linka 556 je prodloužena o úsek Heřmaničky, Křenovičky – Kosova Hora – Sedlčany. V tomto úseku jsou vedeny pouze vybrané spoje v pracovní dny.

  Vlaky na málo využívaných lokálních tratích nahradí autobusy. 'Sedlčanky' se to netýká

Stávající linka 568 je zkrácena do trasy Střezimíř – Mezno – Miličín.

Stávající linka 754 je prodloužena do trasy Benešov – Neveklov – Křečovice – Osečany – Sedlčany – Dublovice – Obory – Višňová – Dubenec, Skalka – Příbram. Nově představuje páteřní tangenciální linku spojující významná sídla a přestupní uzly. Na lince je zaveden cca hodinový interval ve špičkách, dvouhodinový interval v dopoledním sedle a 4 páry spojů o víkendech ve čtyřhodinovém intervalu.

Zachovány jsou stávající časové polohy v úseku Benešov – Křečovice pro zachování návazností v Benešově a Neveklově. V Sedlčanech je zajištěna přestupní návaznost na linky např. ve směru Štěchovice, Praha nebo Sedlec-Prčice, Tábor a další. V zastávce Dubenec, Skalka je možný přestup na linky směr Dobříš, Praha. V zastávce Křečovice navazují spoje linky 756 ve směru Nahoruby a v zastávce Osečany spoje linky 486 ve směru Radíč.

Zavádí se nová linka 756 v trase Neveklov – Křečovice, Hořetice – Křečovice – Křečovice, Nahoruby – Křečovice, Nová Živohošť. Většina spojů je vedena především v úseku Křečovice – Křečovice, Nahoruby a v Křečovicích navazují na páteřní linku 754 především ve směru z/do Neveklova, ale ve vybraných případech také ve směru z/do Sedlčan. Část spojů je vedených jako přímých jako linka 486 dále směr Osečany, Radíč a Nalžovice.

Zdroj/ilustrační foto: Středočeský kraj