Od 8. do 10. ledna probíhá sčítání ptáků na krmítku. Zúčastnit se ho může každý

REGION – Máte před domem, na zahradě či v blízkosti svého bydliště krmítko pro ptáky? Pokud ano, můžete se zapojit do akce, která probíhá právě v těchto dnech od 8. do 10. ledna. Tou je pozorování a sčítání ptáků na krmítku. Historicky první sčítání se konalo ve dnech 4. až 6. ledna 2019 a zapojilo se do něj přes 14 000 účastníků, v roce 2020 se sčítání účastnilo dokonce přes 20 000 osob. Jak se letos můžete do sčítání zapojit i vy?

“Vybereme si vhodné místo k pozorování – nejlépe krmítko s pestrou nabídkou potravy. Kdykoliv v průběhu 8.–10. ledna 2021 sčítáme ptáky po dobu jedné hodiny. U každého druhu zapisujeme vždy nejvyšší počet jedinců spatřených najednou. Vidíme například tři sýkory modřinky, za chvíli je jich tam šest a po chvíli už jen jedna? Zapišme si u modřinky šestku. Počítáme všechny ptáky – nejen na krmítku, ale i ptáky v okolí nebo přeletující,” píše web Ptačí hodinka.

Když máme odčteno je pak nutné poslat výsledky svého pozorování online na web Ptačí hodinka či pomocí papírových formulářů stažených z téže stránek. A to nejpozději do 15 ledna 2021. Podle průběžných výsledků k ránu 9. ledna se zatím celostátního sčítání ptáků zúčastnilo 1818 osob, kteří zatím sečetli přes 41 tisíc ptáků. Přičemž nejčastěji pozorovanými ptáky na krmítku byly sýkora koňadra, vrabec domácí a vrabec polní.

Zdroj: Česká společnost ornitologická
Ilustrační foto:
pixabay.com