Obec Olbramovice vybuduje ve spolupráci s krajem u vlakového nádraží parkoviště P+R

REGION – Obec Olbramovice na Voticku si na vlastní náklady si nechala zpracovat technickou studii na výstavbu parkoviště P+R v blízkosti tamního nádraží. Ta prokázala, že je toto místo pro vybudování parkoviště vhodné, a lze ho přiřadit k projektům „krajských záchytných parkovišť, které již schválila Rada kraje. Kraj tak bude nově připravovat k vybudování a finanční podpoře z IROP/ITI a vlastních zdrojů celkem dvanáct záchytných parkovišť.

Olbramovice se tak zařadily k lokalitám, jako jsou např. Hostivice, Čerčany, Poříčany, Úvaly a další, kde se budou krajská záchytná parkoviště budovat. „I tady se jedná o spádové místo pro širší oblast, kde velké množství lidí nastupuje na vlak. Konkrétně jde o Voticko, kde z Olbramovic hromadně pokračují směrem na Benešov a Prahu, případně opačným směrem do Tábora či Českých Budějovic. Velkou výhodou tohoto místa je i zastavování rychlíků,“ říká radní pro mobilitu Petr Borecký.

Pozemek, na němž má pozemní parkoviště s kapacitou 181 parkovacího místa vzniknout, je především ve vlastnictví obce a v její nezastavěné části. „Výše očekávaných nákladů činí 11,19 milionu korun včetně DPH, z toho 70 % nákladů by mělo být hrazeno z dotačního programu IROP/ITI a kraj by projekt spolufinancoval částkou 3,3 miliónu korun,“ závěrem upřesnil radní Petr Borecký. Roční provozní náklady jsou odhadnuty na cca 60 tisíc korun ročně.

  Od neděle 13. června budou do systému PID přidány další oblasti Dobříšska a Sedlčanska

Zdroj: Středočeský kraj
Ilustrační foto:
pixabay.com