Obce budou uzavírat smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti s krajem

STŘEDNÍ ČECHY – Rada Středočeského kraje schválila uzavření prvních smluv o zajišťování a financování dopravní obslužnosti s prvními 310 obcemi z více než tisícovky, které budou do systému spolufinancování dopravní obslužnosti v kraji zapojeny. V následujících období budou v několika etapách Radě Středočeského kraje předkládány návrhy na uzavření smluv s dalšími obcemi, které znění smluv odsouhlasí v rámci svých obecních orgánů, případně v rámci dobrovolných svazků obcí.

Plánovaný koncept spolufinancování dopravní obslužnosti byl obcím představen již v první polovině roku 2021. „Nově navržené standardy nastavují spravedlivý a transparentní poměr spolufinancování dopravní obslužnosti ve středních Čechách pro obce, města i kraj. Do této doby nebyla výše příspěvků ze strany obcí a měst sjednocená. Některé přispívaly více, jiné méně, několik set obcí dokonce vůbec,“ vysvětluje radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký.

Do konce roku 2021 totiž byla dopravní obslužnost ve Středočeském kraji zajišťována na základě smluv uzavřených jak samotným krajem, tak i jednotlivými obcemi a dobrovolnými svazky obcí přímo s dopravci. Vzhledem k blížícímu dokončení integrace veřejné dopravy ve Středočeském kraji, zvyšování kvality služeb převzal od nového roku Středočeský kraj objednávky výkonů od obcí a dobrovolných svazků obcí na svém území tak, že bude vystupovat jako jediný objednatel.

Takto financovaná doprava nastavuje jednotný klíč pro výpočet spravedlivého příspěvku obcí do systému. Obce v oblastech přilehlých k hlavnímu městu Praze financují její významnou část, naopak obce v oblastech blíže k vnějším hranicím kraje participují na financování málo či vůbec. Proto je naším cílem nastavit a sjednotit podmínky objednávky i financování autobusové a železniční dopravní obslužnosti tak, aby výše finančního příspěvku odrážela její kvalitu,“ dodává  Borecký.

Středočeským krajem nově nastavená pravidla o zajišťování a financování dopravní obslužnosti zohledňují nejen počet obyvatel obcí, které jsou linkami obsluhovány, ale také význam linky na obslužnosti lokality a četnost nabízeného spojení. „Obce se nově podílejí i na financování železniční dopravy, na kterou doposud nepřispívaly vůbec. Obce se budou na zajišťování dopravní obslužnosti finančně podílet na základě spravedlivého a transparentního poměru spolufinancování,“ doplňuje tisková zpráva Středočeského kraje.

Zdroj/ilustrační foto: Středočeský kraj