Občané města se v roce 2024 mohou aktivně zapojit do procesu společného plánování

SEDLČANY – Jednou z forem zapojování veřejnosti do rozvoje města je i v letošním roce tzv. participativní rozpočet. Jedná se o proces, prostřednictvím kterého obyvatelé města či jiné komunity mohou přímo rozhodovat o využití části rozpočtu na realizaci projektu investičního charakteru. Veřejnost tak má možnost společně řešit problémy, získat informaci o rozpočtu a ovlivnit efektivní využívání finančních prostředků města Sedlčan.

Při projednávání navrhovaných projektů dochází k setkávání a spolupráci více generací, různých zájmových skupin obyvatel města. Společné diskuze umožňují najít řešení problému, prodiskutovat, jakým způsobem ho řešit a kdo bude mít z realizace takto navrženého projektu prospěch. Občané se tak opět aktivně zapojují do procesu společného plánování. V rámci tzv. participativního rozpočtu tak budou moci obyvatelé Sedlčan sami rozhodnout o tom, jakým způsobem zvelebí svoje město.

Projekt se může týkat pouze pozemků a majetku, jež jsou ve vlastnictví města Sedlčany a současně v jeho správě. Projekt musí být realizován na veřejně přístupném místě (pozemku nebo budově) přístup může být časově omezen, ale rozhodující je volný přístup každému občanu. Svoje nápady mohou občané podávat do 23 března. Posouzení proveditelnosti projektů proběhne 17. dubna, hlasování občanů v první polovině června, realizace vítězných projektů v druhé polovině roku 2024.

Zdroj: Město Sedlčany
Ilustrační foto: Ladislav Havel