O posledním prázdninovém víkendu policie dohlížela na bezpečný návrat z dovolených

STŘEDNÍ ČECHY – Letní prázdniny se rychle chýlí ke konci a uplynulý víkend byl tím posledním prázdninovým. S ohledem na tuto skutečnost se na středočeských silnicích a dálnicích očekával hustší provoz při návratu z dovolených domů, proto i policisté zvýšili dohled nad bezpečností a plynulostí v silničním provozu.

V době od pátku do neděle 26. – 28. srpna 2022 se ve Středočeském kraji do dopravně bezpečnostní akce zapojilo bezmála 600 policistů, kteří za tyto tři dny zkontrolovali 4607 vozidel a jejich řidičů. Policisty bylo možné potkat na různých stanovištích v celém Středočeském kraji.

Policisté kontrolovali zákonem stanovené povinnosti jako dodržování nejvyšší dovolené rychlosti, zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek před jízdou a během ní, neopominuli kontrolu technického stavu vozidel, používání zádržných systémů a dodržování dalších předpisů daných platnou legislativou.

Dohromady policisté zjistili 861 dopravních přestupků, kdy 793 z nich vyřídili na místě pokutou (v celkové výši 389 200 Kč) a zbylé oznámili k projednání správnímu orgánu. Nejčetnějším prohřeškem pokutovaných řidičů byla rychlost, tu překročilo 281 řidičů.

Dalším nejčetnějším přestupkem bylo nepoužití bezpečnostních pásů, kdy policisté odhalili 93 nepřipoutaných řidičů. Policisté dále odhalili 22 řidičů pod vlivem alkoholu, 82 bez dálniční známky a 127 řidičů, kteří měli své vozidlo v nevyhovujícím technickém stavu.

Zdroj/ilustrační foto: Policie ČR