Nově schválená městská vyhláška platná od 1. 1. 2020 zvyšuje úhradu poplatku za psa

SEDLČANY – Zastupitelé na svém jednání v pondělí 16. prosince schválili novou vyhlášku o místním poplatku ze psů. Sazby poplatků za psy jsou odstupňovány opět podle místa pobytu ve městě a dalších kritérií. Standardní poplatek za jednoho psa se touto vyhláškou ve městě zvyšuje z původních 150 korun o stokorunu na 250 Kč. Za druhého a každého dalšího psa zaplatí držitel 500 Kč. Slevu mají důchodci a obyvatelé osad náležících k městu. Osobám starším 65 let vyhláška zvyšuje sazbu z 50 na 100 korun.

Nejvíc si za psího miláčka připlatí obyvatelé sídlištních panelových domů a dále obytných domů ve městě s více jak čtyřmi byty. Chov psů v těchto domech vyjde jejich majitele nově na 1000 korun ročně u jednoho psa. Za druhého a každého dalšího 1500 Kč. V místních částech Červený Hrádek, Doubravice, Hradišťko, Chalupy, Libíň, Oříkov, Roudný, Sestrouň, Solopysky, Štileček, Třebnice, Vítěž, Zberaz zaplatí lidé za jednoho psa 100 korun a v obytných domech s počtem více než 4 byty 300 Kč.

“Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata,” uvádí se mimo jiné v Obecně závazné vyhlášce města Sedlčany č. 4/2019 o místním poplatku ze psů.

Úplné znění vyhlášky