Na zlepšené kvalitě koupacích vod mělo vliv deštivé počasí počátkem tohoto týdne

REGION – V týdnu od 31. července do 7. srpna hygienici provedly pouze kontrolní odběry v lokalitách, ve kterých v minulém týdnu došlo ke zhoršení jakosti vody – šlo o koupací místa na Slapské a Orlické přehradě. Podle rozborů vody došlo ke zlepšení jakosti vody, a ta je hodnocena stupněm 2 – mírně zhoršená jakost v důsledky zbarvení vody. Na zlepšení kvality vody se velkou měrou podílela podle středočeských hygieniků změna počasí počátkem tohoto týdne.

V důsledku to znamená, že stupeň 2 mají především lokality na Orlické přehradní nádrži. Tedy Lavičky, Popelíky, Trhovky a Podskalí. Na Slapské přehradní nádrži mají stupeň 2 jen lokality Živohošť a Županovice. V ostatních rekreačních oblastech (Měřín, Nová Živohošť a Nová Rabyně) zůstává i nadále kvalita vody výborná, tedy hygieniky hodnocená stupněm 1. To platí i pro koupaliště SR Kymevo, nacházející se v údolní nivě potoka Brzina v blízkosti obce Hrachov.

Zdroj: KHS Středočeského kraje
Ilustrační foto:
pixabay.com