Na zámku skončilo výtvarné sympozium

Tento článek je starší jednoho roku, jeho obsah tak nemusí odpovídat současnému stavu

SEDLEC-PRČICE – V areálu prčického zámku proběhl nultý ročník Prčického sympozia výtvarného umění. Stará ředitelna zámku se proměnila od pondělí 20. do neděle 26. června na ateliéry pěti renomovaných malířů, kteří zde celý týden tvořili. Ve středu 22. června se na zámku uskutečnilo otevření ateliérů veřejnosti spojené s představením tvorby a besedou s malíři. V neděli 26. června pak v prostorách bývalé zámecké konírny konala vernisáž výstavy děl účastníků nultého ročníku Prčického sympozia.

Prčické sympozium - foto: Václav Peterka
Prčické sympozium (beseda) – foto: Václav Peterka

Nultého ročníku se účastnili malíři Václav Bláha, Stanislav Diviš, Jan Pištěk, Aldin Popaja, Oldřich Tichý a kurátor Richard Drury. „V dalších ročnících budou zváni k účasti na sympoziu umělci různých generací a uměleckých přístupů. Kombinace kvalitních autorů spolu s renomovaným kurátorem a široké spektrum uměleckých přístupů k tvorbě povede k vzájemnému obohacování jak umělců, tak publika. Program sympozia bude doplňován i příbuznými obory, jako je například divadlo,“ uvádějí zakladatelé nové tradice a účastníci nultého ročníku Prčického sympozia.

Prčické sympozium (vernisáž) – foto: Václav Peterka

Sympozium, které proběhlo pod záštitou a za finanční podpory Nadace The Pudil Family Foundation, bylo slavnostně zakončeno již zmiňovanou nedělní vernisáží.  Na odpolední vernisáži vystoupila legendární hudební skupina Krásné nové stroje v čele s leaderem kapely Stanislavem Divišem. Samotnou výstavu pak úvodním slovem zahájil kurátor Richard Drury. Výstava je v konírně prčického zámku veřejnosti přístupná od úterý 28. června denně kromě pondělí v době od 12 do 18 hodin, a to až do konce července.

Další fotografie ze středeční besedy Prčického sympozia
Další fotografie z nedělní vernisáže Prčického sympozia