Upozornění: Tento příspěvek byl naposledy aktualizován před více jak jedním rokem. Proto může být jeho obsah zastaralý či nemusí vůbec odpovídat aktuálnímu stavu.
Berte to laskavě na vědomí při jeho čtení!


Na Slapech a na Orlíku se kvalita vody nezměnila, Pilský rybník je na dvojce

REGION – Červenec je před námi a s jeho začátkem každoročně tolik toužebně očekávané období prázdnin a dovolených. No a kde jinde se nejlépe regenerovat, než v přírodě, nejlépe na břehu řeky nebo hezkého rybníka s čistou vodou. S čistotou vody souvisejí i pravidelné kontroly její kvality ze strany středočeských hygieniků. Začátkem tohoto týdne proto proběhla další pravidelná kontrola spojená s odběrem vod.

“Na přehradní nádrži Orlík došlo oproti výsledkům před 14 dny ke zvýšení obsahu chlorofylu a tím pádem se i mírně zhoršila průhlednost, voda má však nadále dobrou kvalitu, a ve všech sledovaných profilech byla hodnocena stupněm 1. Sinice jsou, tak jako každoročně, součástí fytoplanktonu, ve vyšších počtech se zatím nevyskytují,” uvádí zpráva středočeských hygieniků.

Na nádrži Slapy je kvalita vody výborná a na všech sledovaných místech je hodnocena stupněm 1. Podobný stav panuje i na podstatné části ostatních sledovaných lokalit. Pokud je na některých přírodních koupalištích kvalita koupacích vod na stupni 2, jedná se pouze o mírné zhoršení, způsobené, jak již bylo výše uvedeno sníženou průhledností vlivem nárůstu fytoplanktonu.

Jedná se např. o lokalitu Vyžlovka a Jureček v oblasti Praha – východ, jezero Ostrá na Nymbursku, nebo Nový rybník v Příbrami a také Pilský rybník pod areálem Monínec u Sedlce-Prčice “Tento stav je pro letní měsíce v koupacích oblastech a přírodních koupalištích poměrně běžný, a pokud fytoplankton neobsahuje výrazné množství sinic, je koupání v takových vodách naprosto bezproblémové,” dodává aktuální zpráva středočeských hygieniků.

Autor/zdroj: Krajská hygienická stanice