Na silnici I/18 by letos mělo dojít k posunutí označení začátku a konce města Sedlčany

SEDLČANY – Na silnici I/18 procházejí městem Sedlčany by mohlo v blízké době dojít k přeznačení začátku a konce úseku, ve kterém je povolena maximální rychlost 50 km/hod. Původní označení tohoto úseku končí ve směru na Votice až za odbočkou ke stanici STK a podniku STROS. Na opačné straně ve směru na Příbram pak musí řidiči dodržovat “padesátku” až nad objekt čerpací stanice LPG.

To by se mělo na základě doporučení Krajského úřadu a vyjádření Dopravního inspektorátu Příbram změnit. Ve směru od Příbrami na Votice by měl být začátek označení obce posunut až nad výjezd z ulice Víta Nejedlého na silnici I/18. Označení konce obce v témže směru by mělo být posunuto za most přes Sedlecký potok a odbočku do ulice Strojírenská. V opačném směru by to pak bylo shodné.

“Dopravní inspektorát Příbram prověřoval úsek silnice č. I/18 z důvodu posouzení žádosti o umístění ukazatele rychlosti. V souvislosti s tímto šetřením dospěl Dopravní inspektorát Příbram k závěru, že umístění dopravního značení IZ 4a a IZ 4b není umístěno v souladu s aktuálně platnými předpisy, proto bylo navrženo posunutí předmětného značení,” uvádí se v návrhu úpravy provozu na I/18.

“V úsecích dotčených touto změnou je pak žádoucí upravit taktéž maximální dovolenou rychlost, tak aby korespondovala s navrhovanou úpravou,” dodává návrh místní úpravy provozu na silnici I/18. To znamená, že v úsecích mezi současným značením začátku a konce obce a novým značením podle Dopravního inspektorátu by byla navýšena maximální dovolená rychlosti z 50 na 70 km/hod.

Současný stav – mapy.cz
Navrhovaný stav – mapy.cz

Foto: Ladislav Havel