Na Orlíku se již lze koupat bez omezení, v Pilském rybníku je koupání přerušeno

STŘEDNÍ ČECHY – Při posledním ověřování kvality vod v koupacích oblastech a přírodních nádržích, které proběhlo 17. června, byl na všech sledovaných profilech středočeské části přehradní nádrže Orlík zjištěn vyšší obsah fytoplanktonu, ve kterém dominovaly sinice. Na základě provedených analýz byla kvalita vody v uvedených koupací oblastech hodnocena stupněm 3 – zhoršená jakost vody. Konkrétně se jedná o lokality Podskalí, Trhovky, Lavičky a Popelíky.

Při opakované kontrole, provedené 24. června, bylo již při vlastních odběrech vizuálně patrné, že oproti stavu před týdnem se viditelně zlepšila průhlednost. Ta se aktuálně pohybuje kolem 2 metrů. Provedené analýzy odebraných vzorků vod potvrdily snížení obsahu sinic i chlorofylu. Na základě těchto nových výsledků byla voda ve všech výše uvedených koupacích oblastech klasifikována stupněm 2. Koupání je zcela bez problémů a rekreanti si tak mohou naplno užívat vodních radovánek ve volné přírodě.

V současnosti je kvalita ve všech sledovaných koupacích oblastech a přírodních koupalištích na stupni 1. Tam, kde je klasifikována stupněm 2, je toto způsobeno zvýšeným obsahem fytoplanktonu s převahou řas. Výjimkou je Pilský rybník v oblasti rekreačního střediska Monínec na Sedlecko-Prčicku, kde provozovatel z důvodu vysokého obsahu chlorofylu, ve kterém se vyskytuje i významné množství sinic, provoz tohoto přírodního koupaliště přerušil.

Zdroj: KHS Středočeského kraje
Ilustrační foto: Areál Monínec