Mezi vyznamenanými prezidentem ČR také letos chybělo jméno generále Mareše

REGION – Obec Kosova Hora od roku 2018 usiluje o přidělení vyznamenání Řádu Bílého Lva in memoriam pro svého občana, válečného hrdina a vojenského letce RAF generála Karla Mareše. Ten žil po nuceném vystěhování s rodinou z pražského bytu od dubna 1951 v Kosově Hoře až do své smrti v červnu 1960. Letos Kosova Hora podala návrh na vyznamenání prostřednictvím bývalého senátora Jiřího Buriana. Ale ani tentokrát jméno generála Mareše mezi vyznamenaným 28. října nebylo.

“Karel Mareš byl za II. světové války prvním velitelem slavné československé 311. bombardovací peruti RAF ve Velké Británii. Po válce byl rozkazem ministra národní obrany Alexeje Čepičky degradován z generála na vojína. Měl být také nasazen do tzv. tábora nucených prací, ale vzhledem ke špatnému zdraví skončil ‘pouze’ jako zemědělský dělník Státního statku Kosova Hora. V květnu 1953 mu byl MNO odebrán invalidní válečný důchod,” uvádí mimo jiné stránky Wikipedia.

V roce 1990 byl Karel Mareš rehabilitován a tehdejší prezident Václav Havel mu vrátil posmrtně hodnost generála. Obec Kosova Hora pojmenovala v roce 2018 po generálu Karlu Marešovi při příležitosti 120. výročí jeho narození místní park a zároveň odhalila jeho pomník. Stejně tak má Karel Mareš pamětní desku i v kosohorském hřbitovním kostele a od roku 2015 také v budově Gymnázia Pierra de Coubertina v Táboře, kde kdysi v mládí studoval a odkud pocházel.

Ilustrační foto: Wikimedia Commons