Městští zastupitelé se v pondělí sejdou na svém letošním posledním zasedání

SEDLČANY – V pondělí 16. prosince proběhne ve společenském sále kulturního domu poslední letošní veřejné zasedání Zastupitelstva města Sedlčany. Hlavním bodem programu bude projednávání rozpočtu města na rok 2020. Dalším bodem veřejného zasedání sedlčanských zastupitelů bude projednání a schválení návrhu ceny vodného a stočného pro rok 2020.

Zastupitelé také projednají Program města Sedlčany na podporu kvality životního prostředí v rozpočtovém období 2020. Tento bod se týká také finanční možnosti podpory domovních čistíren odpadních vod. Přítomné občany by také mohl zaujmout bod jednání, který se bude týkat informace k možnosti financování projektového záměru Aquaparku Sedlčany.

Dalším bodem jednání mají být návrhy Obecně závazných vyhlášek města Sedlčany o místním poplatku ze psů, či stanoví místních poplatků za užívání veřejného prostranství. Zastupitelé dále na prosincovém jednání projednají aktualizaci Plánu rozvoje sportu ve městě do roku 2030. Závěrem veřejného jednání pak proběhne diskuze zastupitelů i občanů. Ze zasedání bude opět probíhat živý audio přenos.

Detailní program zasedání Zastupitelstva města