Město také v roce 2023 počítá s vyrovnaným rozpočtem ve výši necelých 228 mil. Kč

Tento článek je starší jednoho roku, jeho obsah tak nemusí odpovídat současnému stavu

SEDLČANY – Město zveřejnilo návrh rozpočtu na rok 2023, ve kterém podobně jako v minulých létech, bylo zachováno pravidlo vyrovnanosti příjmů a výdajů. Ty pro rok 2023 činí v příjmové a výdajové části necelých 228 milionů korun, což je o 42 mil. korun více než v roce 2022. Definitivní podobu městského rozpočtu musí schválit veřejné jednání sedlčanských zastupitelů.

Nejvyšší položkou na příjmové stránce sedlčanského městského rozpočtu jsou daňové výnosy. Ty činí na příjmové straně rozpočtu téměř 146 milionů korun. Nezanedbatelnou příjmovou položkou jsou dotace především na výkon státní správy. Stejně tak i různé poplatky, jako např. poplatky za užívání veřejných prostranství, správní poplatky nebo poplatky za komunální odpad či psy.

Totožných 228 milionů korun se objevuje i na výdajové stránce rozpočtu. Více jak 106 milionů korun „spolknou“ výdaje na tzv. služby obyvatelstvu. Mezi ně patří příspěvky školským a předškolským zařízením, příspěvky na činnost kulturního domu, knihovny či muzea, příspěvky na tělovýchovu, bydlení a komunální služby.

Na investice vyčleňuje rozpočet města v příštím roce necelých třináct milionů korun. Největší investicí se tak stane varovný systém (5,6 mil. Kč). Další vyšší investicí je pořízení tepelných čerpadel a frekvenčního měřiče ke kompresoru (celkem 2,4 mil. Kč) pro zimní stadion. Jeden milion korun je plánován na rekonstrukci kotelny v budově MÚ, nebo opravu střechy tamtéž.

Ilustrační foto: pixabay.com