Město letos slaví řadu výročí, mezi nimi 730 let od první písemné zprávy o Sedlčanech

SEDLČANYPsal se rok 1294 a na českém trůnu seděl předposlední Přemyslovec Václav II. Jemu byl určen list od Oldřicha II. z Hradce, v němž jihočeský šlechtic vypočítával své majetky, mezi nimiž byla uvedena také „villa forensis Scedeltschen“ – trhová ves Sedlčany. Co si pod tímto pojmem představit? Nejspíše menší osadu na křižovatce frekventovaných cest, která díky udělenému právu nekrálovského trhu přirozeně přitahovala obchodníky a řemeslníky, kteří se tu i usazovali.

Čtyřku na konci letopočtu pak mají roky, znamenající pro Sedlčany další řadu výročí. Je to 660. výročí první písemné zmínky o kostele sv. Martina (1364), dále 420. výročí úmrtí Jakuba Krčína (1604), který získal v roce 1580 Sedlčany od Rožmberků. 160. výročí se týká založení okresního hospodářského spolku (1864), narození hudebního skladatele Josefa Suka (1864). 140 let uplynulo od založení Okresního muzea v Sedlčanech a 130 let od zahájení provozu na železniční trati z  Olbramovic do Sedlčan.

Sto let od vzniku si připomíná skauting v Sedlčanech, počátek elektrifikace města, 90 let uplynulo od uspořádání  Okresní hospodářské výstavy v Sedlčanech a dokončení výstavby budovy pro Okresní úřad (nyní nemocnice). 70. výročí si připomíná otevření původního objektu kulturního domu. Před šedesáti léty byla založena tradice Hudebního festivalu Sukovy Sedlčany. Úplně nejmladší výročí třiceti let pak patří obnovení Městských slavností Rosa.

Zdroj: Město Sedlčany
Ilustrační foto: webkamera