Mediterra Sedlčany má v plánu vybudovat nástavbu nad operačními sály

SEDLČANY – Zastupitelé na svém posledním zasedání projednávali projektový záměr společnosti Mediterra Sedlčany na nástavbu nad operačními sály. Ta by měla proběhnout společně s dalšími souvisejícími úpravami ve čtyřech navazujících etapách. Mediterra předpokládá ukončení akce nejpozději v prosinci 2025. V nástavbě má vzniknout dvanáct nových pokojů, společenská místnost a terasa s pergolou, aby se i méně mobilní pacienti dostali na čerstvý vzduch.

Projektovou dokumentaci musí schválit vlastník objektu (Město Sedlčany), kriteriem pro vybrání zhotovitele má být nejvýhodnější cenová nabídka. Celkové předběžné náklady na realizaci tohoto záměru mají činit víc jak 27 milionů korun bez DPH. I když se jedná o městský objekt, nebude tuto akci financovat město, ale společnost Meditterra Sedlčany. Náklady na nástavbu by měly být po dokončení postupně umořovány městu v rámci nájemného.

Ilustrační foto: Ladislav Havel