Květnou nedělí začíná křesťanům Pašijový týden, blíží se oslava svátků Velikonoc

Pomalu končí předvelikonoční šestitýdenní, blíží se oslava svátků Velikonoc. Na Velikonoce se křesťané připravují čtyřicetidenní postní dobou, která začíná Popeleční středou po masopustním úterý a končí poslední, tedy šestou postní nedělí před Velikonocemi – Květnou. Ta letos připadá na 24. března, Bohoslužby o Květné neděli se nesou v duchu slavného vjezdu Ježíše do Jeruzaléma.

Název Květná dostala neděle podle svěcení kočiček a vrbových proutků v kostelích. Věřilo se, že posvěcené kočičky, když se celé polkly, pomáhaly proti zimnici a bolení v krku. Květná neděle zahájí v liturgickém křesťanském roce pašijový týden, což je čtení z Nového zákona o umučení Krista. Také každý den následujícího týdne má své pojmenování.

A to Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a nedělní Boží hod Velikonoční. Celé období zakončuje Velikonoční pondělí spojené s tradiční pomlázkou. V tomto případě se částečně jedná o pohanský zvyk – šmigrustu, ve starých dobách mládenci pletenou pomlázku neznali, na vyšlehání děvčat používali karabáč.

Ilustrační foto: pixabay.com