Křesťanům v neděli začal svatý týden

Tento článek je starší jednoho roku, jeho obsah tak nemusí odpovídat současnému stavu

REDAKCE – Květnou nedělí 17.dubna začal křesťanům takzvaný Svatý nebo též Pašijový týden. Svatý týden je nejvýznamnější období křesťanského liturgického roku, začíná právě Květnou nedělí a končí Velikonocemi. Jednotlivé dny tohoto týdne mají svá jména. Po Květné neděli přichází Modré či žluté pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a Velikonoční neděle. Název Květné neděle je odvozen od květů, jimiž bývají vyzdobeny kostely. Nejznámější, a to i pro nevěřící jsou patrně Zelený čtvrtek a Velký pátek.