Kraj schválil prvních 500 žádostí o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti

STŘEDNÍ ČECHY – Rada Středočeského kraje na svém dnešním zasedání schválila seznam prvních registrovaných žádostí, které vyhověly podmínkám Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“. Konkrétně se jedná o 500 žadatelů s celkovou dotací přesahující 82 milionů korun, přičemž Radě budou další doručené žádosti předkládány ke schválení v postupných etapách. Po dnešním rozhodnutí bude prvním konečným uživatelům zasláno vyrozumění o poskytnutí dotace.

Středočeský kraj přijímal žádosti o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti od 6. 6. 2022 do 31. 8. 2022. Následně byla provedena kontrola po věcné a formální stránce z hlediska souladu s Programem. Kraj po skončení lhůty pro příjem zaevidoval 2 334 podaných žádostí, v celkové hodnotě 375 milionů korun. Seznam žádostí od prvních 500 žadatelů dnes na svém dnešním jednání schválila rada kraje s tím, že veškeré oprávněné žádosti budou, po předložení zúčtovacích dokladů, proplaceny.

Celkově se jednalo již o čtvrtou výzvu na příjem žádostí o dotaci na výměnu starých kotlů na tuhá paliva. Tentokrát však nebyly krajské projekty zaměřeny na širokou veřejnost, ale žadateli byli lidé v důchodu a s nízkými příjmy. Pro domácnost žadatele současně platilo, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 tis. Kč a byly naplněny stanovené podmínky. Bez ohledu na výši příjmů byli mezi žadatele zahrnuti také vybrané skupiny žadatelů dle podmínek programu.

Zdroj: Středočeský kraj
Ilustrační foto: pixabay.com