Kraj chystá poslední kolo kotlíkových dotací, žádat bude možné od 3. června

closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 1 roku, 4 měsíců a 12 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

STŘEDNÍ ČECHY – Středočeský kraj požádá Státní fond životního prostředí (SFŽP) o finanční prostředky pro vyhlášení v pořadí 3. výzvy kotlíkových dotací pro období 2019-2023. Na zlepšení ovzduší ve středních Čechách je Ministerstvem životního prostředí, obdobně jako tomu bylo v předchozích dvou výzvách, alokována částka ve výši 575 milionu korun. Finanční prostředky jsou poskytnuty z Operačního programu Životního prostředí (OPŽP). Nebude však už podporován kombinovaný kotel uhlí/biomasa tak, jak tomu bylo v minulosti.

„Výměnu starého kotle za nový ekologický by tak mohlo v rámci Středočeského kraje získat dalších pět tisíc domácností,“ říká hejtmanka kraje Jaroslava Pokorná Jermanová a upřesňuje, že kraj musí podat žádost na SFŽP do konce 29. března 2019. „Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám bude výměna kotle na uhlí a na dřevo, které jsou v 1. a 2. emisní třídě na pevná paliva s ručním přikládáním, za kotle na biomasu, automatický kotel pouze na biomasu, plynový kondenzační kotel anebo tepelné čerpadlo,“ upřesnil náměstek pro oblast financí Gabriel Kovács.

„Cílem dotací je nejen zlepšení stavu ovzduší, ale i pomoc občanům Středočeského kraje splnit povinnost výměny kotlů,“ připomněl G. Kovács. Od 1. září 2022 lze totiž provozovat pouze taková zařízení, která splňují emisní třídu 3. a vyšší (nastane zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy bez ohledu na to, kdy byly pořízeny), přičemž za nedodržení může být uložena sankce až do výše 50 000 Kč. O dotace pak budou moci obyvatelé kraje žádat pomocí elektronické aplikace od 3. června letošního roku. „Kotlíkové dotace tak mohou významně podpořit financování realizace této povinnosti,” dodal Kovács.

Autor/zdroj: Středočeský kraj