Upozornění: Tento příspěvek byl naposledy aktualizován před více jak jedním rokem. Proto může být jeho obsah zastaralý či nemusí vůbec odpovídat aktuálnímu stavu.
Berte to laskavě na vědomí při jeho čtení!


Koupání v řece je dál bezproblémové, pouze Županovice mají vodu na dvojce

REGION – Období letních dovolených a prázdnin je v plném proudu, a když pomineme trochu chladnější poslední dny je počasí velice příjemné a přímo vybízí k vodním radovánkám v přírodních koupalištích i umělých bazénech. Začátkem tohoto týdne provedly hygienici na většině kontrolovaných a sledovaných koupacích oblastech a přírodních koupalištích pravidelné kontroly spojená s odběrem vod. Již při vizuálním hodnocení přímo při vlastních odběrech bylo patrné, že voda na většině lokalit má dobrou kvalitu, což bylo potvrzeno i analýzou odebraných vzorků.

“Dokonce na všech sledovaných profilech v příbramské části přehradní nádrže Orlík došlo oproti poslednímu vzorkování ke snížení obsahu sinic a chlorofylu. Průhlednost vody je více jak 3 m a voda byla na všech čtyřech koupacích místech (Lavičky, Popelíky, Trhovky, Podskalí) hodnocena stupněm 1. Rovněž na nádrži Slapy, která je významnou a hojně navštěvovanou rekreačně oblastí, je kvalita vody výborná a na většině sledovaných míst (Nová Rabyně, Živohošť, Nová Živohošť) je hodnocena stupněm 1,” uvádějí ve své zprávě středočeští hygienici.

Mírné zhoršení bylo zaznamenáno pouze na lokalitě Županovice, kde byla kvalita vody ohodnocena stupněm 2. Voda v této koupací oblasti má vyšší obsah chlorofylu, způsobený zvýšeným množstvím fytoplanktonu, především řas. Neznamená to v žádném případě omezení pro koupající se osoby, voda má pouze sníženou průhlednost. “Podobný stav panuje i na podstatné části ostatních sledovaných lokalit. Pokud je na některých přírodních koupalištích kvalita koupacích vod na stupni 2, jedná se pouze o mírné zhoršení, způsobené, jak již bylo výše uvedeno sníženou průhledností vlivem nárůstu fytoplanktonu,” dodávají hygienici.

Autor/zdroj: Středočeská krajská hygienická stanice