Upozornění: Tento příspěvek byl naposledy aktualizován před více jak jedním rokem. Proto může být jeho obsah zastaralý či nemusí vůbec odpovídat aktuálnímu stavu.
Berte to laskavě na vědomí při jeho čtení!


Hygienici nezjistili na přehradách žádné problémy, voda je stále na jedničce

REGION – Začátkem tohoto týdne proběhla ze strany středočeských hygieniků již třetí plánovaná kontrola koupališť ve volné přírodě, spojená s odběrem koupacích vod na jednotlivých sledovaných lokalitách. Kontrola se skládá z vizuálního posouzení vody přímo na vlastní lokalitě a následně je odbornými pracovníky akreditované laboratoře odebrán vzorek. Některé ukazatele, jako např. teplota vody i vzduchu, průhlednost se zjišťují přímo na místě, ostatní ukazatele v laboratoři. Konečné hodnocení je provedeno po doručení výsledků laboratorních rozborů.

“Přestože v posledních dvou týdnech pokračovalo výrazně teplejší období, které je pro současnou dobu nadprůměrné, na kvalitě vody ve sledovaných koupacích oblastech a přírodních koupalištích se to výrazněji neprojevilo. Srovnáním s výsledky z předchozí kontroly před 14 dny je sice na některých lokalitách patrné mírné zvýšení obsahu chlorofylu a sinic, kvalita vody je však stále výborná. To platí jak na všech koupacích oblastech příbramské části přehradní nádrže Orlík, tak i na všech sledovaných lokalitách na březích vodního díla Slapy,” uvádí na svých stránkách středočeská hygienická stanice.