Horší kvalitu koupacích vod mají stále části přehradní nádrže Orlík a Pilský rybník

STŘEDNÍ ČECHY – Letní koupací sezóna se pomalu rozbíhá a spolu s ní probíhají i kontroly kvality koupacích vod. V 25. kalendářním týdnu mají hygienici za sebou již třetí plánovanou kontrolu koupališť ve volné přírodě a koupacích oblastí, spojenou s odběrem vzorků koupacích vod na jednotlivých sledovaných lokalitách.

Ve středočeské části přehradní nádrže Orlík se letošní sezóna trochu vymyká scénáři, kdy tu ke zhoršení kvality vody dochází až v srpnu. Zhoršená kvalita tu byla zjištěna již při prvním odběru vzorků. Na lokalitě Podskalí byla voda při první kontrole z důvodu zvýšeného obsahu sinic a chlorofylu klasifikována stupněm 3, při opakované kontrole dokonce stupněm 4 – voda nevhodná ke koupání.

Podle posledních rozborů se situace zatím stabilizovala a na všech sledovaných koupacích oblastech této části nádrže, jmenovitě Popelíky, Lavičky, Trhovky a Podskalí, je voda na úrovni stupně 3 – zhoršená jakost vody.Pro návštěvníky to sice neznamená žádné omezení v koupacích aktivitách, nicméně je lidem doporučeno se po koupání osprchovat.

Stejný stav panuje i na přírodním koupališti Pilský rybník v oblasti Sedlce-Prčice, kde byl při posledním rozboru rovněž zjištěn zvýšený výskyt sinic a vysoký obsah chlorofylu. Na všech sledovaných koupacích oblastech přehradní nádrže Slapy je stav nepoměrně příznivější a kvalita vody je shodně hodnocena stupněm 1 – tzn. voda vhodná ke koupání.

Zdroj: KHS Středočeského kraje
Ilustrační foto: pixabay.com