Hodnocení Indexu kvality života: Sedlčany 24. místo v kraji a 153. místo v Česku

SEDLČANY – Na portálu Obce v datech jsou od úterý 27. října přístupná kompletní data o kvalitě života v 206 českých obcích v roce 2020. Podobně jako v předchozích dvou létech je na Indexu kvality života porovnáváno na základě veřejně dostupných dat 206 obcí s rozšířenou působností včetně Prahy. Data zahrnují celkem 29 ukazatelů, které vyjadřují mimo jiné úroveň zdraví, prostředí a dostupnosti zdravotní péče, optimální materiální podmínky, dostatečnost služeb, ale také vztahů mezi lidmi.

V hodnocení dostaly Sedlčany průměrnou známku 3,9 na stupnici 0 až 10, což je v celkovém hodnocení všech obcí s rozšířenou působností v Česku odsunulo celkově na 153. místo. V rámci Středočeského kraje byly Sedlčany hodnoceny na 24. místě z 26 obcí s rozšířenou působností. Ve třech hlavních kategoriích Sedlčany především “pokulhávají” v kategorii ‘Vztahy a služby’, hodnoceny v této kategorii byly v kraji na předposlední místě. V rámci celého Česka pak na 188. místě.

V dalších dvou hlavních kategoriích bylo umístění Sedlčan podstatně lepší, v kategorii dostupnosti zdravotní péče, zdravotního stavu obyvatelstva a životního prostředí obdržely známku 5,7, což je posunulo na 17. místo v kraji a 117. v Česku. V kategorii zaměstnanosti, ekonomické úrovně a vzdělání skončily Sedlčany na 12. místě ve středních Čechách a 90. místě v Česku. Absolutní jedničkou se staly Sedlčany jak v kraji, tak i v celém Česku v indexu dojezdu do nejbližší nemocnice.

Hodnocení dále obsahuje řadu dalších indexů, z nichž stojí v případě Sedlčan za zmínku index počtu lékáren na území obce vztažený na počet obyvatel 0,4 (poslední místo v kraji a 200. místo v Česku). Stejně tak index nabídky pracovních míst na Úřadu práce 0,9 (poslední místo v kraji a 191. místo v Česku). Krajně nepříznivý v hodnocení Sedlčan je také index počtu kvalitních středních škol podle výsledků studentů u státních maturit 0,0 (poslední místo v kraji a 204. místo v Česku).

Z těch lepších umístění jsou Sedlčany kromě indexu dojezdu do nemocnice dobře hodnoceny v indexu počtu vyplacených příspěvků na živobytí a doplatků na bydlení (8. místo v kraji a 46. místo v Česku). Také v indexu počtu obyvatel v exekuci vztaženému na počet obyvatel v obci si Sedlčany ironicky řečeno “vedou dobře” (1. místo v kraji a 58. místo v Česku). Nejvyšší známku v hodnocení Indexu kvality života v celé České republice dostalo město Říčany (10,0).

Kompletní data/Zdroj: Obce v datech
Ilustrační foto:
webkamera Sedlčany