Upozornění: Tento příspěvek byl naposledy aktualizován před více jak jedním rokem. Proto může být jeho obsah zastaralý či nemusí vůbec odpovídat aktuálnímu stavu.
Berte to laskavě na vědomí při jeho čtení!


Fotbalový oddíl Tatranu zve na šibřinky, ty mají v Sedlčanech dlouhou tradici

SEDLČANY – Poslední únorová sobota patří v sedlčanském kulturním domě už tradičně sportovním šibřinkám. Podobně jako v předchozích létech je i letos 29. února pořádá fotbalový oddíl tělovýchovné jednoty Tatran Sedlčany. Hudební doprovod tanečním párům obstará ve společenském sále Ešner band. Na sobotních šibřinkách nebude ani letos chybět bohatá tombola a také soutěže jak o nejlepší tři masky, tak i o masku nejpočetnější.

Sportovní šibřinky mají v Sedlčanech původ v dřívějších sokolských šibřinkách, ty bývaly, podobně jako ty současné, vždy v maskách. Tradičními místy pořádání sedlčanských sokolských šibřinek byla nejdříve samotná sokolovna, jejíž součástí byl tehdy také výčep piva. O pár let později se stal místem šibřinek sál bývalého hostince U Karla IV v Sedlecké ulici. Po vybudování nového hotelu Vltavan v 60. létech na náměstí pak všechny jeho prostory. Tady také bývaly šibřinky nejmohutnější.

Nakonec po ukončení provozu hotelu v 90. létech a jeho následné privatizaci nově vzniklým subjektem získaly současné sportovní šibřinky azyl v kulturním domě. Podobně jako sedlčanské šibřinky měnily sály, tak podobně se měnily sportovní organizace, které je pořádaly. Až do roku 1948 to byl vždy Sokol, který byl v Sedlčanech založen v roce 1885. Tatran pak vznikl jako jeho nástupce až po “vítězném” únoru 1948, konkrétně v roce 1954.

Nakonec i slovo šibřinky pochází z nápadu zakladatele Sokola Jindřicha Fugnera, který jako první uspořádal sokolský maškarní ples 25. února roku 1865 a nazval jej šibřinky. Bylo to prý na radu jeho přítele doktora a historika Miroslava Tyrše, jenž si tohoto v té době neužívaného slova náhodně všiml v Jungmannově slovníku. S velkou pravděpodobností však toto počeštělé slovo pochází z německého slova Schabernack, které v překladu znamená něco jako škodolibý žert či posměšný kousek.