Dotisk knihy se brzy objeví na pultech

Tento článek je starší jednoho roku, jeho obsah tak nemusí odpovídat současnému stavu

SEDLČANY – Městské muzeum Sedlčany se rozhodlo uspokojit také další zájemce, kteří si v prosinci minulého roku nestihli zakoupit první vydání knihy Jaroslava Nádvorníka „Tenkrát v Sedlčanech“. Publikace v nákladu jednoho tisíce výtisků, ze které si každý může udělat obrázek o životě našich předků v maloměstských Sedlčanech v obdobích Rakousko – Uherské monarchie, za První republiky s přesahem do let válečných i do doby po roce 1948, byla totiž vyprodána během dvou týdnů. Dotisk v nákladu 800 kusů by měl přijít na pulty sedlčanského muzea, regionálního informačního střediska v budově radnice a sedlčanské knihovny kolem poloviny února.

„Dotisk knihy se svým rozsahem stránek nebude nijak lišit od prvního vydání. Pouze tam, kde to bylo technicky možné, jsou přidány k fotografiím další popisky, které na základě prvního vydání a reakce čtenářů pamětníků byly dodatečně zjištěny,“ řekl k dotisku autor Jaroslav Nádvorník. Jak už bylo dříve uvedeno základem knihy jsou hlavně prvorepublikové staré pohlednice ze sbírky sedlčanského sběratele pana Milana Růžičky vydávané většinou místními nakladateli. Na nich se představují Sedlčany „ve starých zlatých časech“ svými ulicemi a náměstími, které tehdejší fotografy zaujaly.

Součástí knihy je zároveň devět beletrizovaných vzpomínek otce autora, sedlčanského rodáka a pamětníka pana Jaroslava Nádvorníka, jehož vyprávění o starých časech stálo na počátku zájmu autora publikace o místní historii. Publikace „Tenkrát v Sedlčanech“ je určena širší veřejnosti a neklade si za cíl být přesným faktografickým pramenem – vzpomínky na tutéž událost mohou být nahlíženy z různých úhlů. Už první vydání vzbudilo nejen mezi pamětníky a obyvateli města velký zájem a pozitivní ohlas, publikace se tak stala jednou z těch, podle nichž si každý může udělat obrázek o životě našich předků v době relativně nedávné.