Dočasná uzavírka naučné stezky Drbákov-Albertovy skály potrvá do 30. června 2024

SEDLČANSKO – Na základě návrhu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky je na dočasně uzavřen vstup do národní přírodní rezervace Drbákov-Albertovy skály. V území došlo v zimním období k pádům velkého množství uschlých borovic a vyskytuje se zde velké množství nahnutých a pádem hrozících stromů.

„Území je běžně přístupné po naučné stezce, která je aktuálně neprůchodná. Při vyhýbání se padlým a nahnutým stromům jsou návštěvníci nuceni vstupovat do lesních porostů a na skály, čímž hrozí riziko poškození přírodních společenstev a zvláště chráněných druhů rostlin, případně vyrušování zvláště chráněných druhů živočichů. Uzavření je plánováno do 30. 6. 2024,“ uvádí Agentura.

Ilustrační foto: wikimedia