Dobrovolní hasiči přemalovali své logo

Tento článek je starší jednoho roku, jeho obsah tak nemusí odpovídat současnému stavu

SEDLČANY – Sbor dobrovolných hasičů Sedlčany II byl schválením Rady města koncem letošního března přejmenován na „Hasičský sbor města Sedlčany“.
SDH Sedlčany II byl zřízen jako organizační složka města v prosinci roku 2004 se zařazením do výjezdového plánu jako jednotka PO III. Vznikl rozštěpením sedlčanského Sboru dobrovolných hasičů, jenž patřil mezi první dobrovolné sbory hasičů založených v Čechách – vznikl 14. srpna 1868. Jednotka současného Hasičského sboru města Sedlčan zasahuje samostatně i společně s profesionálními hasiči ze sedlčanské stanice HZS každoročně u desítek událostí. Historicky původní název si tak ponechalo jen občanské sdružení Sbor dobrovolných hasičů Sedlčany.