Daň z nemovitosti se v Sedlčanech má zvýšit, zastupitelstvo schválilo koeficient 2,0

SEDLČANY – Jedním z bodů, který mělo na svém programu Zastupitelstvo města Sedlčan na pondělním veřejném zasedání byl i návrh úpravy stanovení místního koeficientu pro výpočet z daně věcí nemovitých. Daň z nemovitých věcí je jedna z majetkových daní, touto daní je každoročně zdaňováno vlastnictví nemovité věci a výlučným příjemcem výnosů daně jsou v tomto případě obce. Zastupitelé schválili zvýšení tohoto koeficientu na hodnotu 2,0.

Zvýšená daň z nemovitosti by se občanům města měla vrátit ve formě zkvalitnění života v Sedlčanech. Za zvýšenou daň by se podle názorů některých zastupitelů měly například opravit chodníky, komunikace, osvětlení. Případně by část financí ze zvýšené daně chtělo Zastupitelstvo použít na plánovanou rekonstrukci původní sedlčanské polikliniky v Tyršově ulici č. 160. A právě rekonstrukce objektu zmiňované polikliniky byla také jedním bodem zasedání.

Rekonstrukce staré polikliniky v Tyršově ulici by měla být podle zastupitelů dokončena do konce tohoto volebního období. Jedná se poměrně o finančně hodně náročnou opravu, předpokládaná cena je odhadnuta na 30 milionů korun. Rekonstruována by měla být všechna tři podlaží, včetně instalace nového výtahu, střechy a venkovní fasády. Město počítá s tím, že by bylo možné získat finance na rekonstrukci polikliniky i formou krajských dotací.

Ilustrační foto: pixabay