Dalších 210 žádostí o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti schválil kraj

Tento článek je starší jednoho roku, jeho obsah tak nemusí odpovídat současnému stavu

STŘEDNÍ ČECHY – Rada Středočeského kraje na svém čtvrtečním zasedání schválila seznam dalších registrovaných žádostí, které vyhověly podmínkám Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva ve Středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“. Konkrétně se jedná o 210 žadatelů s celkovou dotací přesahující 33,7 milionů korun. V rámci čtvrté výzvy se tak podařilo uspokojit veškeré žadatele.

Středočeský kraj přijímal žádosti o kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti od 6. 6. 2022 do 31. 8. 2022. Následně byla provedena kontrola po věcné a formální stránce z hlediska souladu s Programem. Kraj po skončení lhůty pro příjem zaevidoval 2 334 podaných, v celkové hodnotě 375 milionů korun, přičemž se po navýšení alokované částky podařilo uspokojit veškeré přijaté žádosti.

Kraj měl po vyčerpání alokované částky v programu v případě vyššího počtu žádostí přislíbeno, že Ministerstvo pro životní prostředí finance navýší tak, aby mohly být uspokojeny všechny žádosti. Ty se dosud nacházely v takzvaném zásobníku, který radní schválili na svém březnovém zasedání. „Po navýšení alokace budou pokryty všechny žádosti čtvrté výzvy, které prošly hodnocením a splnily podmínky, a to včetně těch žádostí, které doposud byly v zásobníku,“ řekl náměstek Kašpar.

Čtvrtá výzva na příjem žádostí o dotaci na výměnu starých kotlů na tuhá paliva tentokrát však nebyla krajskými projekty zaměřena na širokou veřejnost, ale na oprávněnými  žadateli byli lidé v důchodu a s nízkými příjmy. Pro domácnost žadatele současně platilo, že průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nebyl vyšší než 170 900 Kč a byly naplněny stanovené podmínky. Bez ohledu na výši příjmů byli mezi žadatele zahrnuti také vybrané skupiny žadatelů dle podmínek programu.

Od června plánuje kraj vyhlásit již pátou výzvu na příjem žádostí o dotace na výměnu starých kotlů. Ta bude opět určena pro osoby s nízkými příjmy, kteří nestihli zažádat o dotaci v loňském roce. „Oprávněnými žadateli budou lidé ve starobním důchodu nebo invalidním důchodu pro invaliditu 3. stupně a ti, kteří pobírají příspěvek na bydlení. Alternativou pro všechny je pak dotační program Nová zelená úsporám, kterou administruje Státní fond životního prostředí ČR,“ upřesnil Kašpar.

Zdroj: Středočeský kraj
Ilustrační foto: pixabay.com