Česká pošta mění od 1. října otvírací dobu na 1253 pobočkách. To se týká i Sedlčan

REGION – Česká pošta upraví hodiny pro veřejnost od 1. října na celkem 1253 poštách po celé České republice. Hlavními důvody, které podnik vedly k tomuto rozhodnutí, patří zkušenosti z koronavirové krize, kdy bylo potřeba upravovat otevírací hodiny pro veřejnost s ohledem na zajištění poštovních služeb pro klienty a zároveň v návaznosti na přijatá hygienická opatření. Další důvody jsou jednak proklientské a jednak ekonomické.

“Opatření umožní lepší využití volných kapacit na pobočkách pošt. Postupně během krátké doby bude na dotčených poštách otevřeno větší množství přepážek, a to po celou otevírací dobu, opatřením se vytvoří dostatečné personální kapacity k vykrytí absencí pracovníků z ostatních pošt (zástup za nemoc, čerpání dovolených, apod.), dojde k další podpoře expresního výdeje balíků, navýší se personální objemy k zajištění telefonické komunikace s klienty,” uvádí Česká pošta.

Klienti budou moci některé dny v týdnu navštívit od 8 hodin a některé dny v týdnu do 18 hodin všechny pobočky, kterých se změna dotkne. K první úpravě hodin pro veřejnost došlo na celkem 265 poštách již od 1. září. Co se týká sedlčanské pobočky České pošty, tak také ona patří mezi tu dlouhou řadu poboček, které změní od 1. října otevírací dobu. V pondělí a ve středu bude otevírat až v 10:00, v ostatních dnech včetně soboty bude mít otevřeno v 8:00.

Zdroj: Česká pošta
Ilustrační foto:
pixabay.com