Část klientů z organizace Nalžovický zámek najde nové komunitní bydlení v Březnici

STŘEDNÍ ČECHY – Rada Středočeského kraje odsouhlasila vyhlášení veřejné zakázky na projektovou dokumentaci a zajištění stavebního povolení ke stavbě Komunitního bydlení v Březnici, jež využijí klienti organizace Nalžovický zámek. Náklady na vytvoření projektové dokumentace jsou odhadovány na 3 mil. korun. V nově budovaném objektu komunitního bydlení by mělo nalézt nový domov 18 klientů organizace Nalžovický zámek.

„Komunitní styl bydlení přinese klientům, nejčastěji osobám s mentálním postižením, takový styl života, který jim napomůže v rozvoji samostatnosti a soběstačnosti v denních aktivitách a při péči o svou osobu. To může dále vést i k rozvoji schopností k získání práce buď v chráněném nebo i na otevřeném pracovním trhu,“ vysvětluje radní pro sociální oblast Martin Hrabánek. První klienti by se do nového domova mohli nastěhovat nejpozději v roce 2027.

Nalžovický zámek je příspěvkovou organizací Středočeského kraje. Celkem poskytuje pět sociálních služeb, a to domov pro osoby se zdravotním postižením v Nalžovicích a Příbrami, chráněné bydlení v několika domech v Příbrami a Příčovech, sociálně terapeutickou dílnu v Nalžovicích a Příbrami, týdenní stacionář a odlehčovací službu v Kamýku nad Vltavou.

Zdroj: Středočeský kraj
Ilustrační foto: Wikimedia Commons