Ani Sedlčanům se výrazné škrty v rozpočtu nevyhnou, a to nejen kvůli koronaviru

SEDLČANY – Stejně jako v jiných městech, tak i v Sedlčanech se v důsledku krize kolem koronaviru musí komunální politici rozhodnout, kde v rozpočtu začít škrtat. V Sedlčanech by se tak mělo stát na řádném zasedání Zastupitelstva v pondělí 8. června, kde mezi klíčové body jednání bude patřit odsunutí části investičních akcí na pozdější období. A nejen to, město se musí i vyrovnat s nečekaným krácením výše dotace na stavbu přestupního autobusového terminálu.

Město tak musí k současnému dofinancování terminálu ve výši 16 mil. korun přičíst dalších více jak jedenáct milionů korun, o které byla městu krácena dotace ze strany Integrovaného regionálního operačního programu. Zkrácení dotace ze strany IROPu má údajně souviset se špatným postupem prací při výstavbě a tím i navýšení celkové ceny o šest milionů. Rada města pověřila starostu vytipováním banky, která městu úvěr na cca 11,250 milionů korun poskytne za nejlepších podmínek.

Dalšími investičními akcemi, které město letos kvůli koronavirové krizi nezrealizuje je plánovaná investiční akce s názvem „Nová komunikace Na Morávce“ v oblasti Lhotka za částku 1,850 mil. korun. Své realizace se v letošním roce nedočká ani plánovaná akce s názvem „Školní jídelna 2. základní školy”. V tomto případě se mělo jednat o rekonstrukci prostoru výdeje jídel v hodnotě 2,5 milionu korun. Problémy mohou nastat i s dofinancováním rekonstrukce stadionu Taverny.