19. červencem končí možnost podávání kandidátních listin pro komunální volby

Tento článek je starší jednoho roku, jeho obsah tak nemusí odpovídat současnému stavu

SEDLČANSKO – Lhůta pro podání kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí končí dnes, tj. 19. července 2022 v 16 hodin, do kdy musí být listiny předány příslušnému registračnímu úřadu. V této lhůtě musí být prokazatelně doručeny registračnímu úřadu, který potvrdí podání kandidátní listiny zmocněnci. Na Sedlčansku jsou dva registrační úřady: Městský úřad Sedlec-Prčice pro volební obvod Sedlec-Prčice a Městský úřad Sedlčany pro ostatních 21 volebních obvodů.

Příslušný registrační úřad do následující dne (20. července) předá registrační úřad kopie podaných kandidátních listin Českému statistickému úřadu. Do 25. července pak mohou volební strany doplňovat na kandidátní listiny další kandidáty nebo měnit pořadí na kandidátkách. Ve lhůtě 19. až 25. července registrační úřad přezkoumá podané kandidátní listiny a do 27. července vyzve volební strany k odstranění závad na kandidátních listinách.

Kandidující strany, hnutí, sdružení a jednotlivci by měli být známi na přelomu července a srpna, kdy je zveřejní Český statistický úřad. V Sedlčanech se všeobecně počítá, že budou do Zastupitelstva města opět kandidovat stejná uskupení jako v roce 2018. Tedy ODS, Sdružení nezávislých kandidátů, KDU-ČSL, ČSSD a možná také někteří samostatní nezávislí kandidáti. Jisté už je, že namísto hnutí STAN (které na celostátní úrovni mělo v Praze korupční kauzu) bude kandidovat Šance pro Sedlčany.