T.G. Masaryk navštívil Sedlčany, přivítali ho radní, pěchota, jezdectvo i školáci

SEDLČANY – Na náměstí T.G. Masaryka proběhlo v úterý 21. května dopoledne završení celoročního projektu 2. ZŠ Propojení Sedlčany. Tím byla rekonstrukce slavnostního uvítání prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v Sedlčanech. Historicky přesně tak, jak totožná akce probíhala při návštěvě prezidenta Masaryka při příležitosti manévrů československé armády 3. září 1922. V úterý tak prezidenta Masaryka a ministra národní obrany Františka Udržala v Sedlčanech přivítali mezi šiky pěchoty a jezdectva, starosta města, radní, zástupci Sokola a hlavně davy žáků a učitelský sbor školy Propojení, kteří celý projekt zrežírovali a byli hlavní účastníci této reprízy historické slavnosti.

Slavnostní přivítání T.G. Masaryka v Sedlčanech 2019

„Jednalo se o završení našeho celoročního projektu zaměřeného na sté výročí vzniku Československa. Ten probíhal na naší škole po celý rok a jednotlivé třídy se na něm v průběhu roku přímo podílely různými akcemi. Vše se odehrávalo na základě historických pramenů a vzpomínek některých pamětníků tak, jako tomu bylo v září roku 1922,“ řekl ředitel školy Jaroslav Nádvorník.

Ministr obrany Udržala a T.G. Masaryk v Sedlčanech 2019

Jezdectvo v tomto případě nahrazovaly jednotně oblečení žáci s papírovými čepicemi na hlavě a stejně tak i s papírovými atrapami koní. Sokolové vystavěli prezidentovi lidskou pyramidu, pěvecký sbor zazpíval Masarykovu oblíbenou píseň „Ach synku, synku…“, nechyběl ani, stejně jako v roce 1922, zápis do kroniky města.

T.G. Masaryk v Sedlčanech 1922 – archivní foto: Městské muzeum Sedlčany

(Pokud není uvedeno jinak, foto: Facebook)