Do Velikonoc zbývají už jen dvě neděle. Smrtná a za další týden Květná

 

REGION – Svátky Velikonoc se blíží, před námi jsou poslední dva víkendy a k nim neodmyslitelně patří také dvě neděle – Smrtná a Květná. Obě jsou pohanského původu, ta první Smrtná připadá v letošním roce na 7. dubna. Typická je zvykem vynášení smrtky, někde také Morany, Mařeny nebo smrtoholky. Někteří si ji představují jako ošklivou a zlou stařenu, podle jiných naopak vyzařuje chladnou a zlověstnou krásu. Tento zvyk byl praktikován především za dob Keltů i Slovanů, církev se původně snažila vynášení Morany vymýtit, ale tradice byla natolik silná, že se to nepovedlo a církev zvyk toleruje.

Z vynášení smrtky či Morany, kdy prapůvodně se jednalo o magický úkon, se postupem času stala lidová zábava, vyjadřující především radost z příchodu jara. Například na Sedlčansku je stále tento zvyk dodržován v osadě Brzina, v pátek před Smrtnou nedělí vynášejí Moranu k Mastníku i žáci sedlčanské školy Propojení. Vždy se jedná o slámovou figurínu oblečenou do ženských šatů a nesenou na tyči k nejbližšímu vodnímu toku. Tam je pak tento symbol končící zimy zapálen a vhozen do vody. Voda a oheň v tomto případě představují očistné síly živlů, které odnesou pryč všechno staré a zlé.

Květná neděle je označení pro šestou a zároveň poslední postní neděli. Připomíná jednak slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma a zároveň se při bohoslužbách předčítá zpráva o umučení Ježíše Krista tzv. Pašije. Název svátku je odvozen od květů, jimiž bývají kostely vyzdobeny a které mají připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše. V našich zemích se k tomuto účelu užívá tzv. kočiček, tedy ratolestí jívy, které kněz při bohoslužbě posvětí. Posvěcené kočičky zůstávají přes velikonoční období doma ve váze. Dříve je hospodáři po Velikonocích zaráželi do půdy, aby měli požehnanou úrodu.

 

 
 
 
 
 


Nekopírujte text!