Za ledovými muži vždy přichází svátek svaté Žofie. Podle pranostik políčka často zalije

REGION – Za ledovými muži každoročně následuje 15. května svátek svaté Žofie. O svaté Žofii se také říká, že je počuraná, respektive, že v tento den rádo pršívá. Tomu nasvědčuje i řada lidových pranostik. Například: „Svatá Žofie vaří z vody“, nebo „Svatá Žofie políčka často zalije“. Jedna z pranostik říká, že „Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta“, ale nebývá to tak úplně. V závěru května někdy přicházejí ještě takzvaní „malí ledoví muži“ – svatý Urban, svatý Filip a svatý Beda. V současných kalendářích z nich najdete už jen Filipa.

Ani sv. Žofie kdysi nebyla ušetřena kvůli křesťanství svého života, údajně v roce 305 byla sťata. Její ostatky jsou uloženy pod hlavním oltářem kostela svatého Martina di Monti v Římě. Žofie Římská bývá někde zobrazována s mečem a neckami, většinou ji ale můžeme spatřit s knihou a palmou. K Žofii se lidé modlili, aby se přimluvila a ochránila plodiny před pozdními mrazy a také aby podpořila růst osevu na polích. Základem jména je řecké slovo sofía, tedy moudrost. Proto by všechny ženy toho jména – Žofie i Sofie – měly být nejen krásné, ale především i moudré.

Ilustrační foto: pixabay