Svatý Jan ožije u příležitosti svátku sv. Jana Nepomuckého tradiční poutí

closeUPOZORNĚNÍ: Od publikování tohoto příspěvku uplynul čas 1 roku, 19 dnů, takže níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné! Berte to laskavě na vědomí!

SEDLČANSKO – Ve Svatém Janu se o tomto víkendu koná tradiční Svatojanská pouť. Pouťové atrakce tak opět obsadí vyasfaltované parkoviště pod místním kostelem a stánky s pouťovým zbožím část příjezdové komunikace. Křesťanské poutě mají vždy přímý vztah k místním kostelům a především ke dni jejich zasvěcení, či dni svátku jejich patrona. Nejinak tomu není ani ve Svatém Janu, kde je místní kostel zasvěcen sv. Janu Nepomuckému, hlavnímu patronovi Čech. Jeho svátek  v letošním roce připadá na čtvrtek 16. května.