Svatý Jan ožije u příležitosti svátku sv. Jana Nepomuckého tradiční poutí

SEDLČANSKO – Ve Svatém Janu se o tomto víkendu v neděli 21. května koná tradiční Svatojanská pouť. Pouťové atrakce tak opět obsadí vyasfaltované parkoviště pod místním kostelem a stánky s pouťovým zbožím část příjezdové komunikace. Křesťanské poutě mají vždy přímý vztah k místním kostelům a především ke dni jejich zasvěcení, či dni svátku jejich patrona. Nejinak tomu není ani ve Svatém Janu, kde je místní kostel zasvěcen sv. Janu Nepomuckému, hlavnímu patronovi Čech.

Ilustrační foto: pixabay.com