26. prosince: koleda, koleda Štěpáne! Co to neseš ve džbáně? Zpívali kdysi koledníci…

Zatímco včerejší Boží hod vánoční se nesl z křesťanského hlediska v duchu slavnosti narození Páně, dnešní svátek sv. Štěpána je naopak dnem hojnosti, veselí a zábavy. Zároveň je také druhý svátek vánoční připomínkou mučedníka svatého Štěpána. Podle starých náboženských tradic patří Štěpán do čestné „družiny Jezulátka“. Jedná se o světce předvánoční a vánoční doby, tedy svatou Kateřinu a další svaté – Ondřeje, Barbory, Mikuláše, Lucie a Štěpána.

Oslava svátku svatého Štěpána tak bývala vždy spojována s vánočním koledováním. Ještě v 19. století se jednalo o velkou událost ve městech i na venkově. Lidé se navštěvovali, dávali si dárečky s přáním všeho dobra. Vánoční koleda začínala na Štědrý den a končila na den tříkrálový 6. ledna. Na svatého Štěpána chodili malí koledníčci s jesličkami a zpívali známou štěpánskou koledu.

Ilustrační foto: pixabay.com