Po svátku Tří králů každoročně nastává čas masopustu, ten letos končí v úterý 13. února

Svátek Tří králů byl zároveň posledním dnem vánočního období. Po svátku Tří králů se odzdobují v domácnostech vánoční stromky a uklízejí jesličky. Zároveň po tomto svátku začíná masopustní období, která letos bude trvat pět týdnů a skončí Popeleční středou 13. února. Jde o období předcházející čtyřicetidennímu půstu před Velikonocemi. Proto je masopust oficiálně považován za svátek jídla, masopustních průvodů a různých veselic a radovánek.

Masopustní zvyky mají zřejmě původ v předkřesťanských slovanských oslavách konce zimy a podobně se slaví i v jiných slovanských zemích. Masopust, a zvláště několik posledních dní tohoto období (fašank, fašanky, končiny, bláznivé dny, konec masopustu), byl pro lidi v minulosti oficiálním svátkem hodování, během kterého bylo třeba se dosyta najíst. V době masopustu se na královském dvoře konaly hostiny, ve městech tancovačky, na vesnicích vepřové hody.

Ilustrační foto: pixabay.com