O posledním červnovém víkendu drží pouť nejen v Petrovicích, ale i v dalších obcích

SEDLČANSKO – S přibývajícím létem přibývá také poutí. Po předminulé neděli, kdy pouť držely obce Nechvalice a Vysoký Chlumec, se tentokrát svých poutí dočkají o poslední červnové neděli obce Klučenice, Počepice, Křepenice a také Petrovice. První tři jmenované obce spojuje svátek sv. Jana Křtitele(24. 6.) a kostely zasvěcené tomuto světci, či v případě Křepenic malá návesní kaple.

V případě obce Petrovice je to místní kostel zasvěcený sv. Petru a Pavlovi, jenž mají letos svátek v pondělí 29. června. Poutě ale nejsou jen kostely a kolotoče. V Petrovicích v sobotu odpoledne proběhne fotbalový turnaj Starých pánů a večer na hřišti pouťová taneční zábava. Poutě by měly všude být v pohodě, kapacita lidí na hromadných akcích se od pondělí 22. června zvýšila na tisíc osob.