Tento Vámi nalezený příspěvek byl naposledy aktualizován před více jak jedním rokem. Proto může být jeho obsah zastaralý či nemusí vůbec odpovídat aktuálnímu stavu.
Berte to laskavě na vědomí při jeho čtení!


Záchranka by se mohla přestěhovat

SEDLČANY – Ještě v tomto roce by měla začít rekonstrukce zadní části objektu nejstarší sedlčanské polikliniky, kde se původně nacházelo výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby v Sedlčanech. Bohužel nevyřešené majetkové vztahy a tím i chátrající stav celé budovy byly příčinou toho, že zázemí záchranářů se přesunulo do objektu bývalé polikliniky v Tyršově ulici, kde dříve sídlili obvodní lékaři a další odborné ambulance.

“Teprve v minulém roce došlo k narovnání majetkových vztahů města s krajským úřadem a obě budovy polikliniky získalo město s tím, že kraj, respektive Záchranná služba Středočeského kraje má v budově polikliniky zřízeno věcné břemeno. Tedy právo využívat část objektu pro své potřeby.  Pro letošní rok plánujeme objekt částečně rekonstruovat tak, aby se záchranáři mohli vrátit zpět do původních prostor,” řekl místostarosta města Ing. Miroslav Hölzel. Na rekonstrukci by se měly finančně podílet město a provozovatel záchranky Středočeský kraj. Radní plánují letos uvolnit z městského rozpočtu na rekonstrukci dva miliony korun.

Stará poliklinika z padesátých let minulého století prošla začátkem devadesátých létech neúspěšnou privatizací některých soukromých lékařů, po zrušení Okresního úřadu v Příbrami ji získal Středočeský kraj. V zadní části budovy vzniklo začátkem roku 1994 zázemí pro výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby, tehdy ještě spadající pod Okresní záchrannou službu Příbram.  Současně byla před zahájením provozu nově postavena garáž pro výjezdové vozidlo. Svou činnost zahájilo výjezdové stanoviště v Sedlčanech 15. dubna roku 1994.

Počátkem roku 2003 došlo ve středních Čechách ke sloučení dvanácti okresních záchranných služeb v jednu organizaci – Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje. V současnosti slouží v nepřetržitém provozu na výjezdovém stanovišti v Sedlčanech dvě posádky plně vybavených sanitních vozů. Posádku vozu rychlé lékařské pomoci (RLP) tvoří lékař, zdravotní sestra a řidič – záchranář, posádku rychlé zdravotnické pomoci (RZP) tvoří diplomovaná zdravotní sestra a řidič – záchranář. Další dvoučlenná posádka RZP slouží na výjezdovém stanovišti v Krásné Hoře nad Vltavou.