Sedlčanům se zatím koronavirus vyhýbá, není tu k 8. 4. nikdo s pozitivním nálezem

STŘEDNÍ ČECHY – Aktuální situace ve výskytu koronaviru ve Středočeském kraji k 8. 4. 2020. Počet potvrzených případů 573, počet vyléčených osmnáct, počet úmrtí osm, počet platných karantén vydaných Krajskou hygienickou stanicí (KHS) 275, počet lidí indikovaných KHS k testování 3 024.

Nejvíce nakažených osob koronavirem k 8. dubnu 2020 ve Středočeském kraji je nadále v oblasti Praha-východ (103), V oblasti tří obcí s rozšířenou pravomocí (Příbram, Dobříš, Sedlčany) bylo k datu 8. 4. celkem 38 osob pozitivně testovaných. Přímo v Sedlčanech a ani v žádné z osad spadajících pod město  není (k 8. 4.) žádný obyvatel, který by měl pozitivní nález na koronavirus.