Se středou 4. května přichází svátek svatého Floriána, patrona hasičů, kominíků, zedníků

Pravidelně 4. května se slaví v Česku Den hasičů. Děje se tak od roku 1990 z podnětu Svazu požární ochrany, v den sv. Floriána, patrona ochrany před požáry. Svatý Florián bývá nejčastěji zpodobňován jako postava ve zbroji římského vojína s mečem a korouhví, vylévající vodu z vědra na hořící dům v připomínce toho, že prý kdysi svou modlitbou odvrátil plamennou zkázu.

Jeho kult byl značně rozšířen i v českých zemích a jeho sochy se budovaly na ochranu proti požáru. Svatý Florián je považován za ochránce v nebezpečí ohně, vody a války – je patronem hasičů, kominíků a zedníků. Obvykle na tento den, případně o následujícím víkendu, připravují hasiči nejrůznější společenské a preventivně výchovné akce a dny otevřených dveří.

Jméno Florián pochází z latinského slova „florianus“ a v překladu znamená „kvetoucí, rozkošný“ Budoucí svatý Florián se narodil se roku 250 našeho letopočtu v Cetii u Vídně. V dospělosti byl vojenským úředníkem na území dnešních Horních Rakous. Zemřel 4. května roku 304 našeho letopočtu poté, co byl svržen z mostu do řeky Enže s mlýnským kolem připevněným na krku.

Ilustrace: pixabay.com