Restauraci Penzionu U Vondráčků v Chlumu u Nalžovic zkontrolovali hygienici

Tento článek je starší jednoho roku, jeho obsah tak nemusí odpovídat současnému stavu

NALŽOVICE – Hygienici Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územního pracoviště Příbram v pátek 19. května zveřejnili výsledky kontroly, kterou provedli 18. dubna ve stravovací části Penzionu U Vondráčků v Chlumu u Nalžovic. V restauraci U Vondráčků se v současné době denně připravuje do dvaceti porcí hotových pokrmů, v letní rekreační sezóně je kapacita provozovny až třikrát větší.

Kontrolou bylo zjištěno, že v suterénních prostorách provozovny (hrubá přípravna brambor a zeleniny, sklad brambor, sklad nápojů) není prováděn řádný a pravidelný úklid – povrchy podlah a stěn byly znečištěny špínou tmavé barvy, povrch podlahy byl místy silně poškozený (oloupaný povrchový nátěr, vydrolený beton). V prostoru hrubé přípravny zeleniny byly skladovány i předměty nesouvisející s výkonem pracovní činnosti (vyřazené technologické vybavení, náplň do ostřikovačů).

V neoznačeném chladicím a mrazicím zařízení byly společně s potravinami určenými pro stravovací službu uloženy i potraviny, které byly údajně pro osobní spotřebu provozovatele zařízení. V chladicím zařízení umístěném ve skladu za kuchyní byly skladovány potraviny s prošlým datem použitelnosti (smetana ke šlehání, tvaroh na strouhání, balkánský sýr, Petrovický pikantní hermelín). Všechny potraviny s prošlým datem použitelnosti byly kontrolovanou osobou ještě v průběhu kontroly formou dobrovolného opatření zlikvidovány.

Kontrolované osobě bylo zaměstnanci KHS nařízeno provést bezodkladnou sanitaci suterénních prostor zařízení a vymístění osobních potravin z provozovny. S provozovatelem restaurace byla projednána potřebná nápravná opatření včetně termínů jejich realizace. Za zjištěné nedostatky mu byl uložen finanční postih. Provozovatel restaurace projevil součinnost a 24. dubna zaslal na KHS doklad o provedení úklidu, vymístění nepotřebného inventáře a osobních potravin ze suterénních prostor.

Zdroj/foto: KHS Středočeského kraje